Lai rai ngày hè với món bò bóp thấu cuối tuần

Lai rai ngày hè với món bò bóp thấu cuối tuần

Lai rai ngày hè với món bò bóp thấu cuối tuần. Đây là những quán hàng lô xô nhuốm màu thời gian của phố Hà Nội cũ, người khách được sống lại với cái thú “ăn quà vặt” của những người kinh kỳ xưa. Read More »

Lai rai ngày hè với cách làm teokbokki cuối tuần

Lai rai ngày hè với cách làm teokbokki cuối tuần

Lai rai ngày hè với cách làm teokbokki cuối tuần. Đây là những quán hàng lô xô nhuốm màu thời gian của phố Hà Nội cũ, người khách được sống lại với cái thú “ăn quà vặt” của những người kinh kỳ xưa. Read More »